Ρύθμιση Outlook Express Εκτύπωση

 • 2

Έστω ότι το email που θέλετε να ρυθμίσετε είναι το info@test.gr. Το όνομα χρήστη για το email αυτό είναι το info.test

 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Στο μενού  Tools, πατήστε Accounts. 3. Στο παράθυρο διαλόγου Internet Accounts, πατήστε Add , και στη συνέχεια Mail. 4. Στο παράθυρο διαλόγου Display Name, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας, και πατήστε Next . 5. Στο πεδίοE-mail Address, πληκτρολογήστε την e-mail διεύθυνση που χρησιμοποιείτε (π.χ., "user@aegean.gr "), και πατήστε Next .
 6. Στο πεδίο E-mail Server Names, χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Next για χρήση του πρωτοκόλλου IMAP ή εκείνες της επόμενης για χρήση του πρωτοκόλλου POP3.

 7. Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού σας και τον κωδικό σας. 8. Πατήστε Finish. Στο παράθυρο Internet Accounts που εμφανίζεται στη συνέχεια, πατήστε Properties έχοντας επιλέξει το λογαριασμό που δημιουργήσατε. 9. Στην καρτέλα Servers ενεργοποιήστε την επιλογή My server requires authentication και πατήστε το Settings. 10. Ενεργοποιήστε την επιλογή Use same settings as my incoming mail server και πατήστε OK. 11. Στην καρτέλα Advanced ενεργοποιήστε τις επιλογές This server requires a secure connection τόσο στον Outgoing Mail Server όσο και στον Incoming Mail. Πατήστε Apply και μετά OK.


Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω