Θύρες και πρωτόκολλα για λήψη και αποστολή email Εκτύπωση

  • email, ports, smtp, imap, pop3
  • 1

Οι mail servers μας υποστηρίζουν σύδεση μέσω των ακόλουθων θυρών:

 

Protocol Security Setting Port Number
SMTP (sending mail) Encrypted - STARTTLS 587
SMTP (sending mail) Encrypted - SSL/TLS 465
SMTP (sending mail) Unencrypted 25
POP3 (receiving mail) Encrypted - TLS 995
POP3 (receiving mail) Encrypted - SSL 995
POP3 (receiving mail) Unencrypted 110
IMAP (receiving mail) Encrypted - TLS 993
IMAP (receiving mail) Encrypted - SSL 993
IMAP (receiving mail) Unencrypted 143

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

« Πίσω